🌎
This job posting isn't available in all website languages

Settings

📁
Zrównoważony rozwój
📅
ODD00007J Requisition #
Apply for job
Share this job
Sign Up for Job Alerts

 

Dołącz do Oddziału Bitumicznego  jednego ze specjalistycznych zespołów w Skanska, wspierających realizację naszych projektów.

 

 

Zakres obowiązków:

 • analiza materiałów przetargowych pod kątem ryzyk BHP
 • uczestnictwo w przygotowaniu: planu organizacji placu budowy, planu BiOZ
 • wsparcie Zespołu Menadżera Projektu w identyfikacji ryzyk dla zadania oraz w przygotowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania robót
 • monitorowanie warunków pracy i stanu bezpieczeństwa na projektach
 • propagowanie wdrażania standardów Skanska i przedsięwzięć BHP na projekcie zarówno wśród pracowników, jak i firm podwykonawczych
 • wsparcie w raportowaniu i analizie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • podejmowanie powypadkowych działań korygujących
 • współpraca z koordynatorem BHP na Projekcie i Specjalistą ds. BHP w regionie

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia z zakresu BHP, mile widziane będzie również wykształcenie budowlane
 • doświadczenia w pracy na stanowisku z zakresu BHP
 • komunikatywności  oraz dobrej organizacji pracy
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności pracy w zespole
 • umiejętności analitycznego myślenia, spostrzegawczości
 • umiejętności motywowania innych w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych/wypadkowych
 • znajomości programów komputerowych: MS Office

 

Co zyskasz?

 • możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia w budowaniu przewagi
 • Skanska w Polsce zakresie BHP
 • możliwość aktywnego udziału w tworzeniu standardów BHP w firmie
 • możliwość rozszerzania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Południowa Polska (Zabrze, Wrocław, Poznań)

 

 

 

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: odo@skanska.pl
Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
 2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie  w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "
  W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.
  W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz (tutaj)

Employee sign-in

Previous job searches

My profile

Create and manage your profile for future opportunities and job alerts preferences. You can also create a general application (see help tab for further information).

Go to profile

My submissions

Track your opportunities.

My submissions