🌎
This job posting isn't available in all website languages
📁
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
📅
ODD00007J Requisition #
Share this job
Sign Up for Job Alerts

 

Dołącz do Oddziału Bitumicznego  jednego ze specjalistycznych zespołów w Skanska, wspierających realizację naszych projektów.

 

 

Zakres obowiązków:

 • analiza materiałów przetargowych pod kątem ryzyk BHP
 • uczestnictwo w przygotowaniu: planu organizacji placu budowy, planu BiOZ
 • wsparcie Zespołu Menadżera Projektu w identyfikacji ryzyk dla zadania oraz w przygotowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania robót
 • monitorowanie warunków pracy i stanu bezpieczeństwa na projektach
 • propagowanie wdrażania standardów Skanska i przedsięwzięć BHP na projekcie zarówno wśród pracowników, jak i firm podwykonawczych
 • wsparcie w raportowaniu i analizie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • podejmowanie powypadkowych działań korygujących
 • współpraca z koordynatorem BHP na Projekcie i Specjalistą ds. BHP w regionie

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia z zakresu BHP, mile widziane będzie również wykształcenie budowlane
 • doświadczenia w pracy na stanowisku z zakresu BHP
 • komunikatywności  oraz dobrej organizacji pracy
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności pracy w zespole
 • umiejętności analitycznego myślenia, spostrzegawczości
 • umiejętności motywowania innych w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych/wypadkowych
 • znajomości programów komputerowych: MS Office

 

Co zyskasz?

 • możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia w budowaniu przewagi
 • Skanska w Polsce zakresie BHP
 • możliwość aktywnego udziału w tworzeniu standardów BHP w firmie
 • możliwość rozszerzania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Południowa Polska (Zabrze, Wrocław, Poznań)

 

 

 

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: odo@skanska.pl
Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
 2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie  w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "
  W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.
  W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz (tutaj)

Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile
Please try again.

Oops!

Either there was a problem on our end with the action you just performed, or we are currently having technical difficulties with our system. Please try again later.